Afel

, afélium, odsluní – bod na dráze tělesa kolem Slunce, ve kterém je toto těleso od Slunce nejvíce vzdáleno.

Ottův slovník naučný: Afel

Afelium (Aphel, aphelium,. Sonnenferne), z řec., odsluní, jest bod dráhy oběžnice neb vlasatice, v němž těleso od slunce nejvíce jest vzdáleno; v elliptickém pohybu jest afelium ten koncový bod velké osy, jenž má větší vzdálenost od ohniska, které jest bodem centrálným. V afeliu mají tělesa nejmenší rychlost pohybu. Poloha afelia určuje se z polohy perihelia; délka afelia liší se od délky perihelia o 180 st.; šířka afelia rovná se záporné šířce perihelia. Gs.

Související hesla