Agga

, Akka, Aka – sumerský král z města Kiše (asi 27. stol. př. n. l.); současník Gilgameše. O střetu obou měst o nadvládu nad umělými závlahami vypráví epická báseň Gilgameš a Aka, z níž mj. vyplývá, že velké skupiny obyvatel podléhaly pracovní povinnosti.

Související hesla