Agonistikové

, circumcelliones – radikální odnož severoafrické křesťanské skupiny donatistů; hnutí vytvořené počátkem 4. stol. Jeho stoupenci prakticky realizovali ideu společenské rovnosti. Zabírali půdu statkářů, osvobozovali otroky a ničili jejich seznamy; opovrhovali životem, a proto se nevyhýbali smrti. Poté, co v boji padli oba její maruští zakladatelé, postavil se do čela agonistiků biskup Donatus († 355).

Ottův slovník naučný: Agonistikové

Agonistikové (Agonistici), též circumcelliones, asketická sekta donatistická v sev. Africe ve IV. stol. Zavrhujíce světské statky církve a sami nepracujíce živili se žebrotou; když však církev proti nim na pomoc zavolala rámě světské, vrhli se fanatičtí agonistikové na obyvatelstvo katolické i pohanské, zvláště na třídy majetné a pustošili pod vůdci Fasirem a Acidem zemi. Rovněž opovrhujíce životem sahali často k sebevraždě. Voje proti nim vyslané nevyhladily všech, poslední zbytky zanikly po invasi Vandalů do sev. Afriky.

Související hesla