Agrární strana v ČSR

, ustavena v roce 1919 jako pokračovatelka České (Českoslovanské) strany agrární; pod oficiálním názvem Republikánská strana československého venkova; 1922 přijala název Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, když se sloučila se slovenskými agrárníky a stala se nejsilnější stranou v ČSR. Účastnila se všech vládních koalicí, 1922 – 38 obsazovala funkci ministerského předsedy. Zastupovala zájmy zemědělců a stála v opozici vůči politické skupině Hradu. Jejím ústředním orgánem byl deník Venkov. V roce 1938 vstoupila do Strany národní jednoty jako její vedoucí složka. Po 1945 obviněna z údajného podílu na rozbití republiky, proto její činnost nebyla obnovena. Ve volbách 1920 získala 9,7 %, 1925 13,7 %, 1929 15 % a 1935 14,3 % hlasů.Hlavní představitelé: A. Švehla, J. Malypetr, M. Hodža, R. Beran.

Související hesla