Agrippa

, činný v 2. pol. 1. stol. n. l., řecký filozof; představitel skepticismu. Navázal na Ainesidéma z Knóssu, jehož deset trópů zdůvodňujících nemožnost nezvratného poznání redukoval na pět.