Agrotechnika

, soubor technických opatření užívaných při obhospodařování zemědělské půdy a pěstování plodin. Zabývá se střídáním plodin, zpracováním půdy, regulací zaplevelení polí, technologickou kázní při pěstování rostlin ap., je základním opatřením v pěstitelských technologiích jednotlivých plodin.

Související hesla