Ahi

, člen muslimského nábožensko-politického bratrstva rozšířeného ve 13. stol. v Malé Asii. Bratrstvo se zasloužilo o rozvoj řemesel v osmanské říši.