Ahura Mazda

, Ormuzd, Pán Moudrosti – původně staré íránské božstvo, posléze v Avestě nejvyšší bůh mazdaismu; tvůrce země, rostlin, vod a dráhy, po níž kráčí slunce, měsíc a hvězdy. Jeho protihráčem v dualistickém střetávání pravdy a lži je Angra Mainju.

Ottův slovník naučný: Ahura Mazda

Ahuramazdá viz Ahuró Mazdáo.

Ahuró Mazdáo, též Ahuramazdá (»pán nejvyššího vědění«); v nápisech staroperských Auramazdá, později Ormazd, Ormuzd, v Avestě název nejvyšší božské bytosti náboženství staroéránského. Jako Angró Mainjuš jest v soustavě filos. hlavou a repraesentantem temné části světa duchového, tak jest A. M. hlavou světlé jeho části. A. M. sídlí od věčnosti ve věčném světle a jest tvůrcem i strážcem všehomíra, a to i duchové i tělesné (pozemské) jeho části: ovšem od věčnosti kazí a paralysuje Angró Maiujuš blahodárná jeho zařízení svou činností. A. M. jest bytostí veskrze nadsmyslnou, a pod ním hluboko stojí všechny ostatní bytosti všehomíra i duchové světlí. Vedlé něho jest 6 Amešaspentů a veliký počet ostatních dobrých duchů, Jazatů, jež vesměs A. M. stvořil, ač často sám k nim jest počítán. Ztý.

Související hesla