Ainsworth (William) Harrison

, anglický prozaik a žurnalista. Rozvíjel tradice hrůzostrašného (viz též gotický román) románu (Rockwood, Jack Sheppard) a populární historické prózy (The Tower of London – Londýnský Tower; Windsor Castle – Hrad Windsor.

Ottův slovník naučný: Ainsworth (William) Harrison

Ainsworth: William Harrison (*1805 – †1882), vynikající románopisec angl. Jsa syn advokáta v Manchestru studoval pův. práva, ale záhy věnoval se výhradně literatuře. V útlém věku psal články do měsíčníků a vydal sbírku básní pod pseud. Cheviot Tichbourne. Nemaje plných 20 let napsal román Sir John Chiverton, jenž došel uznaní Waltera Scotta. Veliké oblibě u obecenstva těšily se další jeho romány, které napsal po svém návratě ze Švýcarska, Rockwood (1834), Crichton (1837) a Jack Sheppard (1839), kterýžto poslední vycházel v »Bentley's Miscellany«, s illustracemi Cruikshankovými. Ainsworth popisuje v něm pestrá dobrodružství pověstného angl. lupiče, který několikrát se vylámav z vězení konečně přece hyne na šibenici. Než úspěch Jacka Shepparda byl tak veliký, že již 1840 nabídnuta mu (po Dickensovi) redakce časop. »Bentley's Magazine«. Mezi ostatními jeho romány, jichž jest veliký počet, vynikají zvláště: Guy Fawkes (1840, James II. a The Miser's daughter (1843), The Tower of London (1846), The Lancashire Witches (1848), The Star Chamber (1854), The Lord Mayor of London (1862), Charles Stuart in Madrid (1870), The Royal Oak (1872), a Merry England (1874) a. Poslední jeho práce Stanley Brereton vyšla 1881. R. 1855 vydal též sbírku ballad romantických, fantastických a humoristických. Romány jeho hojně překládány byly do jazykův evropských; v češtině jej zastupuje Jack Sheppard (»Loupežník londýnský«) překl. Houškovým (v Hr. Král. 1852). V histor. románech Ainswových prozrazují se důkladná studia archaeologická, zvláště ve příčině starých krojův anglických. Ve všech ostatně bývá děj poutavý, obratně sosnovaný a krásná místa jednotlivá, zejména výborné popisy a líčení. Avšak většiny z nich přece nelze pochváliti, poněvadž se jim nedostává zdravé tendence. Líčíť se zálibou slavné šibeničníky a zpodobují podlé výjevy mrzkosti a odporné podrobnosti lidské bídy, jež nemohou u čtenářstva buditi a podporovati zdravého citu a smýšlení. Sluší je tedy připočísti k románům sensačním v nepříznivém smysle toho slova.