Ajjúbovci

, dynastie kurdského původu vládnoucí 1171 – 1250 v Egyptě, v Sýrii, v severní Mezopotámii a 1174 – 1229 v Jemenu. Zakladatelem Saláhuddín Júsuf Ajjúb (Saladin). Ajjúbovci bojovali s křižáky v Palestině a Sýrii. 1220 a 1249 – 50 odrazili útoky na Egypt, který se stal centrem jejich moci. 1229 odstoupen křižákům Jeruzalém, Nazaret a Betlém. Po roce 1238 pokles vlivu egyptského sultána v pobočních državách. Během křížové výpravy 1249 – 50, vedené Ludvíkem IX. Svatým, zemřel sultán Ajjúb; vládu převzal velitel mamlúckých gard. Mongolský vpád smetl ajjúbovské rody v severní Sýrii a Mezopotámii; v syrském Hamá vládli jako vazalové mamlúckých sultánů do roku 1342.

Související hesla