ájurvéda

, doslova nauka o věku, věkověda; staroindická soustava lékařství, jejíž zdroje lze vysledovat již ve védách, především v Atharvavédě. Vychází však z ještě starších, předárijských tradic a postupem doby vstřebala řadu prvků z lékařské vědy Peršanů, Řeků a Arabů. V nejširším smyslu zahrnuje péči o tělesné, psychické i spirituální blaho člověka, úsilí o jeho zdraví (árógja) a dlouhověkost (ájus). Jejím cílem je odstranit ze života utrpení (choroby) pochopením jeho příčin. Z magických a empirických počátků se vyvinula v propracovaný filozofický systém, jenž na jednotlivce pohlíží jako na obraz vesmíru ovládaného fyzikálními zákony, přijímá atomistickou teorii, pojetí hmoty obdařené třemi kvalitami (guny), nauku o pěti živlech (mahábhúta), sedmi tělesných složkách (dhátu), třech tělesných schránkách (kóša) a trojím temperamentu. Ájurvéda jako medicína zahrnuje osm oborů: všeobecné lékařství, velkou a malou chirurgii, psychiatrii, pediatrii, geriatrii a posilování mužnosti, včetně přípravy afrodisiak. Místy jsou samostatně zmínky též o diagnostice, farmakologii, toxikologii, ženském lékařství a psychologii, léčení chorob očních, nosních, ušních a krčních, zubů a ústní dutiny, studiu okultních příčin onemocnění a démonologii, alchymii a veterinární vědě. K příčinám onemocnění, které se dělí na vnější infekci a vnitřní vady, patří nerovnováha mezi pěticí živlů či kosmických praprvků (mahábhúta): éteru, vzduchu, ohně, vody a země, jež převládají v jednotlivých tělesných orgánech a na jejichž vyváženosti závisí život jednotlivce, škodlivý kontakt smyslových orgánů se smyslovými předměty, výkyvy počasí a poruchy činnosti trojice tělesných regulátorů (dóša) – žluči (pitta), slizu (kapha) a větru (váju). Terapie spočívá v odstraňování příznaků a příčin choroby (chirurgickým zákrokem či podáváním různých medikamentů) a zklidňování organismu. Důležitou roli hrají rovněž dieta a různá omezení (áčára), cvičení, masáže, pocení, koupele, výplachy a střevní nálevy, pouštění žilou, vypalování, vykuřování a inhalace. Ájurvéda dodnes představuje systém alternativního léčitelství používající velkou škálu rostlinných léků a přípravků.