Akademie múzických umění

, AMU – vysoká škola uměleckého zaměření v Praze, vznikla v roce 1945. Součástí je Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU), Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU) a Hudební fakulta Akademie múzických umění (HAMU).

Související hesla