Akademie věd České republiky

, AV ČR – soustava vědeckých pracovišť zabývajících se základním výzkumem s vlastním dotačním grantovým a hodnotitelským systémem, otevřená pro spolupráci i hodnocení v mezinárodní vědecké komunitě, všem vztahům s vysokými školami; činnost zahájila 1992 v Praze. Patří jí nakladatelství Academia a Grantová agentura, která finančně podporuje vědecké projekty. Ideový projekt jejího uspořádání pochází z let 1861 – 63, kdy jej zpracoval a publikoval J. E. Purkyně. Prvním předchůdcem AV ČR v českých zemích a nejstarší učenou společností v rakouském soustátí byla Královská česká společnost nauk v Praze, která vznikla v roce 1784 ze starší Soukromé společnosti v Čechách pro rozvoj matematiky, vlasteneckých dějin a přírodních věd; druhým předchůdcem Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, ustanovená císařským výnosem 1892 z podnětu J. Hlávky. Přímým předchůdcem AV ČR byla Československá akademie věd (ČSAV).

Související hesla