Akciová banka

, banka s právní formou akciové společnosti; kapitál tvoří prodejem akcií investorům – akcionářům. V ČR je zakládání akciových bank povoleno při splnění podmínek stanovených v zákoně o bankách.

Související hesla