Akční umění

, český pojem pro umělecké projevy probíhající v akci, spojené s určitým prostorem, časem, situací, kde není důležitá fixace průběhu či výsledku v uměleckém díle. Vznik se klade do počátků předválečného moderního umění (dadaismus, surrealismus). V poválečném vývoji lze akční umění vymezit těmito proudy: v 60. letech a v 70. letech happening (organizovaná událost), v 80. letech performance, instalace, bodyart.

Související hesla