Akční výbory Národní fronty

, revoluční orgány, které vznikaly nezákonně v průběhu únorového převratu 1948 na základě výzvy KSČ (Komunistické strany Československa) z 21. 2. 1948 v úřadech, závodech, institucích, společenských organizacích, v obcích i okresech. Prováděly tzv. očistu veřejného života; asi 250 000 osob bylo propuštěno ze zaměstnání, vyloučeno ze společenských organizací nebo zbaveno vedoucích funkcí. Po skončení čistek zaměřených proti stoupencům demokracie se akční výbory Národní fronty v obcích a okresech staly tzv. koordinačními orgány Národní fronty, v roce 1954 byly přeměněny na výbory Národní fronty.

Související hesla