Akkadská říše

, státní útvar vytvořený semitským obyvatelstvem Mezopotámie v 3. třetině 3. tis. př. n. l. na území bývalých sumerských městských států. Zakladatelem vládnoucí dynastie byl Sargon I., který rozšířil území státu až do Malé Asie a k Středozemnímu moři. Synové a nástupci Rimuš a Man-ištúšu (2269 – 2255 př. n. l.) museli čelit vnitřním i vnějším nepokojům. Válečnými výboji proslul Sargonův vnuk Narám-Sín (2254 – 2218 př. n. l.). O rostoucím významu panovníkovy moci svědčí tituly král veškerenstva, král čtyř světových stran a užívání klínopisného znaku určeného k označení božských jmen. Panovník byl rovněž zobrazován jako bůh s pokrývkou hlavy opatřenou rohy. Za Šar-kali-šarrího (asi 2217 – 2193 př. n. l.) došlo k vpádu Gutejců z východu, kteří zničili hlavní město Akkad a ovládli Mezopotámii.

Související hesla