Akrostich

, báseň, v níž počáteční hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří slovo nebo větu, např. jméno autora, adresáta, pozdrav, heslo.

Ottův slovník naučný: Akrostich

Akrostichon (z řec.) slove básnička, v níž začáteční neb koncová písmena (také slabiky neb i slova) veršů tvoří na př. jméno osoby neb věci opěvované, jméno básníkovo, průpověď atd. Akrosticha jsou původu starého; hříčky takové dělali již básníci řečtí doby alexandrijské, pak také básníci římští (Ennius). Užívá se jich nyní pouze v básních příležitostních.

Související hesla