Aksamit z Kosova a Lidéřova Petr

, český zeman a vojevůdce. Husitský bojovník, který se po bitvě u Lipan nechal najímat do cizích služeb. Asi od roku 1440 v uherských službách, nejdříve ve vojsku J. Jiskry z Brandýsa, od 1453 vůdce bratříků. Padl v bitvě proti Matyáši Korvínovi u Sárospataku.

Ottův slovník naučný: Aksamit z Kosova a Lidéřova Petr

Aksamit Petr z Lideřovic, zeman český, proslulý vůdce válečných rot českých, které po válkách husitských zvláště v sev. Uhrách služby vojenské za mzdu konaly, kdokoli jich potřeboval. Aksamit vedlé Jana Jiskry nejvíce v Uhrách vynikl smělou podnikavostí, ač nikoli stálou věrností. V bouřích proti králi Matiáši Korvínovi zahynul v bitvě u Šárošpataku r. 1458. Srovn. Palacký, Dějiny české, d. IV. Lp.