Akt

, latinsky actus – čin, úkon, jednání; úřední spis;
1. diplomacie neověřené písemné svědectví bez právní platnosti o předchozích právních jednáních a transakcích. Slouží jako zápis pro paměť;
2. divadlo dějství, jednání divadelní hry;
3. výtvarné umění umělecké dílo zobrazující nahé lidské tělo; 4. filozofie a. v metafyzice je akt realizací potence. Termín zavedený Aristotelem v teorii pohybu; b. teorie mluvních aktů je součástí tzv. lingvistického obratu (liguistic turn) ve filozofii. Viz akt mluvní.

Ottův slovník naučný: Akt

Akt: Akt znamená v malířství a sochařství zvláště působivé a význačné, obyčejně spolu ladný pohled poskytující postavení neb posuněk živého modelu lidského, jakého výtvarný umělec buď ke svému studiu neb při provádění jistých částí svých figurálních komposic jakožto vzoru neb pomůcky potřebuje, často však také graficky neb plasticky provedený obraz onoho posuňku, ba i živý model ten sám. Z toho vysvětluje se také: akt kresliti, malovati, neb modelovati, akt (totiž model pro akt) hledati a voliti, studie aktu, obraz dle aktu. Dkl.

Související hesla