Aktivita


1. schopnost anorganické přírody, organického a psychického života jednat, provádět činnost;
2. chemie termodynamická veličina, která se užívá u reálných soustav místo údaje o koncentraci složky v této soustavě. Vyjadřuje odlišnost vlastností hypotetické izolované částice složky v ideální soustavě od skutečných vlastností v soustavě reálné. Vztah mezi koncentrací c a aktivitou a vyjadřuje vzorec a = cf, kde f je aktivitní koeficient;
3. jaderná fyzika podíl středního počtu radioaktivních přeměn a časového intervalu. Jednotka v soustavě SI je 1 becquerel (Bq).

Související hesla