Aktivní oblast podzákladí

, oblast interakce mezi stavbou a základovou půdou. V tomto prostoru dochází k nezanedbatelným deformacím vyvolaným zatížením stavbou. Hloubka deformační zóny je definována průnikem svislého přitížení stavbou a strukturní pevností podzákladí. Orientačně lze dosah aktivní oblasti vymezit 1,5 až 2,5 násobkem šířky základu.