Aktivní prvek obvodu

, prvek elektrického obvodu, který je trvalým zdrojem elektrické energie (např. akumulátor), nebo prvek, který může být v elektrickém obvodu nahrazen elektrickým zdrojem (např. tranzistor). V ideálním elektrickém obvodu nahrazujeme aktivní prvky ideálními zdroji napětí, jejichž jediným nenulovým parametrem je elektromotorické napětí, nebo ideálními zdroji proudu, jejichž jediným nenulovým parametrem je dodávaný proud.

Související hesla