Akvadukt

, vodohospodářství spádový vodovod vedený nad zemí; stavba s řadou oblouků (i v několika patrech) nesoucí kanál nebo potrubí s vodou. Akvadukty budovali Řekové v 6. stol. př. n. l., první akvadukt v Římě Aqua Appia postaven 312 př. n. l. V současnosti se budují akvadukty pro plavební nebo zavodňovací kanály.

Související hesla