Albert I.

, belgický král od roku 1909 z rodu Sachsen-Coburg-Gotha. Na trůn nastoupil po strýci Leopoldovi I. Sasko-Koburském, 1914 jako vrchní velitel belgické armády čelil německému útoku, v roce 1918 byl v čele spojené belgické a anglické armády ve Flandrech.

Související hesla