Albert Veliký

, německý dominikánský teolog, filozof a přírodovědec; představitel vrcholné scholastiky, učitel Tomáše Akvinského. Autor komentářů k Aristotelovi, jehož filozofii společně s novoplatónismem využil pro rozsáhlé dílo encyklopedického rázu (Summa theologiae – Teologická suma). Albert Veliký odlišil přirozené poznání vycházející ze zkušenosti a rozumu od víry; obojí však musí být ve vzájemné shodě, neboť vychází ze stejného zdroje – Boha. Při četných pozorováních shromáždil množství přírodovědného materiálu, zejména v botanice a zoologii. V roce 1622 byl svatořečen.

Související hesla