Albigenští

, jihofrancouzské náboženské kacířské hnutí v 11. – 13. stol.; součást hnutí katarů. Albigenští učili, že všechno zlo pochází z tělesného, žili proto přísně asketicky. Neuznávali svátosti církve a jiná dogmata. Dělili se podle stupně zřeknutí se těla na dokonalé a věřící. Od roku 1209 byly proti nim vedeny křížové výpravy, které využil Ludvík VIII. k připojení jihofrancouzských oblastí k francouzské koruně.

Související hesla