Albirinus Abú ar-Rajhán Mohamed Ibn Hamil

, jeden z nejvýznamnějších představitelů arabské astronomie, přesvědčený zastánce pohybu Země.