Alessi Galeazzo

, italský architekt; ovlivněn Michelangelem. Činný v Peruggii (klášter San Pietro) a v Janově (Santa Maria di Carignano, přístav, Strada Nuova san Celso, městské paláce a vily – Spinola, Cambiaso, Sauli aj.). Vytvořil typ městského paláce se systémem portiků a teras a s obytnými prostorami pod jednou střechou.

Ottův slovník naučný: Alessi Galeazzo

Alessi: Galeazzo, znamenitý stavitel italský v XVI. stol. (*1512 v Perugii – †1572), žák a přítel Michel-Angelův. Byl obzvláště činným v Janově, kde během XVI. stol. vyvinul se zvláštní sloh palácový, podmíněný terrainem a úzkými ulicemi města; façadě věnováno méně péče, za to veškerá nádhera a krása soustředěna ve vestibulu a schodišti. Z vestibulu učiněna v Janově velká dvorana, jejíž klenba často nesena bývala sloupy, vstup na schodiště položen do hlavní osy budovy, načež schody rozcházely se ve dvě ramena spočívající na sloupech. Nejušlechtilejšího vývinu dostalo se tomuto slohu Alessim, jehož dílem jsou Palazzo Spinola a v novější době znetvořený Palazzo Sauli. Mezi budovami chrámovými zasluhuje zvláštního povšimnutí skvostný chrám S. Maria da Carignano v Janově, který jest důsledně provedeným napodobením římského chrámu sv. Petra, jak jej byl Michel Angelo původně navrhl. Skvostným průčelím vyniká jím zbudovaná Villa Scassi v Sampierdareně, důmyslným upotřebením terrainu Villa Cambiaso v S. Martině d'Albaro, zbudovaná r. 1557. Také chrámy sv. Pavla a sv. Viktora a Palazzo Mariani v Miláně jsou dílem Alessiho. Alessi zemřel v rodišti svém, dle něhož bývá také nazýván Perugino. Srovn. Rossi, Di Galeazzo Alessi memorie (Perugia 1873).