Aletschský ledovec

, německy Grosser Aletschgletscher – největší a nejdelší alpský údolní ledovec, v Bernských Alpách ve Švýcarsku. Směřuje od sedla Jungfraujoch k jihu do údolí Rhôny a postupně přibírá několik menších ledovcových splazů. Údaje o ploše a délce se značně liší vzhledem k nejednotnému vymezení horního okraje Aletschského ledovce: plocha 86 km2 (80 – 115 km2, výjimečně 129 km2) a délka 24 km (22 – 27 km). Délka 24 km odpovídá počátku ledovce v oblasti mezi horami Mönch a Walcherhorn. Šířka Aletschského ledovce do 3 km a tloušťka až 500 m (průměrná mocnost 100 m). Splaz končí ve výšce 1 520 m n. m. Průměrný denní pohyb ledovce 10 – 15 cm. Ledovcové trhliny mají hloubku až 61 m. Na východním okraji jezero Märjelen (2 300 m n. m.).

Ottův slovník naučný: Aletschský ledovec

Aletschský ledovec, největší a nejvyvinutější ledovec evropský ve vých. části Bernských Alp v kant. Valiském. Plocha jeho obnáší 15,07 km2, délka 20.650 m, šíře 800 – 2000 m. Velký Aletschský ledovec lletschský ledovec počínaje na již. úbočí Panny z rozsáhlých pánví sněhových Aletschfirn, Jungfraufirn a Ewig-Schneefeld, rozložených mezi Aletschhornem, Pannou, Mnichem a ViescherHorny, táhne se u velikém oblouku směrem od sev. na jihozáp. podél úpatí Aletschhornu (4198 m), za kterým se s ním po pravé straně spojuje i střední a horní Aletschský ledovec lletschský ledovec Nejvyšší jeho místo nachází se 2700 m, nejnižší 1566 m nad hladinou mořskou. Z Aletschský ledovecého lletschský ledovece pramení se bystřice Massa, která po tříhodinném divokém toku vlévá se do Rhôny. Na vých. okraji ledovce rozkládá se jezero Märjelenské čili Aletschské, na němž v létě plovou ledovcové balvany. Aletschský ledovec lletschský ledovec úplně lze přehlédnouti od vých. z Eggischhornu (2941 m), na nějž za tím účelem obyčejně se vystupuje.

Související hesla