Alexandrie

, řecky Alexandreia, arabsky al-Iskandarīyah – město v severním Egyptě v deltě Nilu; 3,4 mil. obyvatel (1995). Hlavní egyptský přístav, spojený průplavem s Nilem; po Káhiře největší a hospodářsky nejvýznamnější město Egypta. Dominuje průmysl petrochemický, strojírenský (včetně loďařského), textilní a potravinářský. Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště. Univerzita (1942). – Alexandrie založena 332 – 331 př. n. l. Alexandrem III. Velikým, 305 – 30 př. n. l. sídelní město Ptolemaiovců, největší hospodářské středisko Východu. Díky velkorysé podpoře Ptolemaiovců se Alexandrie stala kulturním a vědeckým centrem helénistického světa; vybudováno Múseion (dům Múz) a velká knihovna. Na ostrově Faru maják vysoký 110 m, jeden ze sedmi divů světa. Po dobytí Egypta Římem 30 př. n. l. Alexandrie neztratila hospodářský význam; stala se sídlem patriarchátu. Její význam rychle poklesl arabským dobytím Egypta 640 n. l. Do středověku nejvýznamnější přístav východního Středomoří, po úpadku v 15. – 18. stol. opět došlo k rozkvětu.

Související hesla