Alexandrijská katechumenická škola

, významné centrum teologického bádání vzniklé kolem roku 170 v Alexandrii, středisku tehdejší vzdělanosti. Teologové školy vedli boj proti gnosticismu, ve filozofii vycházeli z platónsko-filónské metafyziky, zdůrazňovali jednotu božské a lidské stránky Kristovy osoby. Na rozdíl od antiochejské teologické školy uplatňovali alegorický výklad Písma, hledající hlubší duchovní smysl jeho textu. Významní představitelé: Kléméns Alexandrijský, Órigenés, Athanasios.

Související hesla