Alexandrinismus

, helénistický literární směr pěstovaný básníky ptolemaiovské Alexandrie, zejména Kallimachem. Vyznačuje se rozchodem s tradicí jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. Alexandrijští autoři dávali přednost kratším básnickým útvarům, usilovali o formální dokonalost a efektnost, vyhledávali neobvyklé varianty mýtu a nacházeli zalíbení v neheroických momentech mytologické látky, které přibližují mýtus všednímu životu.

Související hesla