Alfonso I. Henriques

, první portugalský král od 1139. Alfonsovu otci Jindřichu Burgundskému († 1112) propůjčil portugalské hrabství leonský král Alfonso VI. Od Jindřichovy smrti řídila panství až do zletilosti syna Alfonsa I. Henriquese jeho matka Tereza, dcera Alfonsa VI. Odmítala mu postoupit vládu, ale byla poražena v bitvě u São Mamede poblíž Guimarães v roce 1128. Alfonso byl zpočátku vazalem svého bratrance Alfonsa VII., ale roku 1139 obhájil nezávislost na Leónu a přijal královský titul. Téhož roku porazil muslimy v bitvě u Ourique a vynutil si na nich poplatky. Roku 1147 dobyl na muslimech Santarém a Lisabon. Oženil se s Matyldou Savojskou a svého syna Sancha I. učinil spoluvládcem. Vytvořil stabilní a nezávislé království.