Alkmaar

, město ve středním Nizozemsku v provincii Severní Holandsko při severoholandském průplavu; 93 000 obyvatel (1997). Centrum výroby sýrů (tradiční trh sýrů každý pátek). Městská práva získal v roce 1254. Historické městské jádro, renesanční městská váha s figurálním orlojem a zvonkohrou. Gotický kostel z let 1470 – 1512.

Ottův slovník naučný: Alkmaar

Alkmaar viz Alkmar.

Alkmar, Alkmaar, Alkmaer, staré okr. město v nizozemské prov. severohollandské (Kermerland), na dráze amsterodamskohelderské a na severohollandském průplavu, 30 km sszápad. od Amsterodamu, pěkně výstavné, vzorně čistotné, se širokými průplavy, krásným chrámem sv. Vavřince z XV. stol., v němž nalézají se proslulé varhany, gotickým městským dómem, gymnasiem, vyšší měšť. školou, bibliotékou, divadlem, velkými solivarnami a 14.048 obyv. (1883), již provozují čilý obchod se znamenitým sýrem, máslem, obilím, dobytkem, květinami, mořskou solí, octem, plachtovinou, mýdlem a kožemi. Odtud 4 km na západ stál rodinný zámek hrabat Egmontův, od Španělů pobořený. R. 1573 Alkmaar statečně vzdoroval vév. Albovi a Španělé až do r. 1583 marně jej obléhali. Dne 6. října 1799 zvítězil zde franc. gen. Brune nad vojskem ruskoanglickým, načež 18. t. m. vév. z Yorku v Alkmaaru podepsal kapitulaci, kterou zavázal se za volný odchod svého vojska (kromě dělostřelectva) propustiti na svobodu 10.000 zajatých Francouzů.