Alleghenské hory

, anglicky Allegheny Mts. – součást stejnojmenné plošiny na severovýchodě USA. Sedimentární vrstvy jen málo zvrásněné a erozí rozčleněné na hřbety, mesy a údolí. Významný pískovcový, tektonický stupeň, Allegheny Front, až 300 m vysoké. Maximální výšky do 1 000 m při východním okraji plošin, kde řeka New River vyhloubila údolí až 600 m hluboké.

Související hesla