Almanach

, ročenka – původně ve 14. a 15. stol. sborník kalendářních tabulek s astronomickými výpočty, od 16. stol. doplňovaný různými praktickými radami, anekdotami a vyprávěním. Později sborník literárních prací více autorů spojených v generační nebo umělecké skupině (almanach Máj, almanach Kmen); vydavatelský katalog.

Ottův slovník naučný: Almanach

Almanah: znamenávalo druhdy totéž, co náš kalendář, t. j. seznam dnů ročních, rozdělených dle týdnův a měsíců, v němž vytčeni bývávají zvláště dnové, kteří se buď ze zvyku neb dle ustanovení církevních a občanských slavívají, dále všeliké značky čili charaktery časové, hlavní úkazy na slunci, měsíci a hvězdách toho roku se vyskytující a konečně rozličné poznámky života náboženského a občanského se týkající. Slovo almanah odvádí se z arabštiny, a sice někteří odvádějí je od slova al-manah (t. j. vypočtení), jiní od almenha (t. j. dar), poněvadž astronomové ve východních zemích o novém létě takové seznamy čili kalendáře darem podávali. Od takovéhoto zvyku nazývaly se almanahem i jiné knihy obsahu hlavně zábavného anebo i odborného, jež se co novoroční dárky neb kolem nového roku aneb vůbec pravidelně vydávaly, které však kromě náhody, že se před novým rokem s kalendáři zároveň aneb jako kalendář pravidelně ročně uveřejňovaly, s ním nic společného nemají. Elr.

Související hesla