Alotriomorfní

, mineralogie nemající vlastní krystalové tvary, nýbrž tvar vnucený okolními staršími minerály (alotriomorfní nerosty). Synonymum xenomorfní, anhedrální.

Související hesla