Alpínská orogeneze

, nejmladší orogenetický cyklus, který proběhl během mezozoika a terciéru. Někdy bývá označován rovněž jako neoidní cyklus. Začíná zužováním oceánských pánví v mezozoiku, jejich inverzí v důsleku vrásnění a vrcholí kontinentálními kolizemi, při kterých spolu kolidují bloky kontinentální kůry.

Související hesla