Alžírská literatura

, vyšla ze společné literatury arabské. V 19. stol. převládla francouzsky psaná literatura. Zbrzdilo se tím i literární obrození, které nastalo začátkem 20. stol. pod vlivem literatury egyptské. Poezie se rozvíjela ve spojení s náboženským a nacionálním hnutím. 1932 – 45 převládala témata osvobození a nezávislosti, od roku 1954 literatura revoluční. Próza se vyvíjela od romantismu k realismu. V současné době se rozvíjejí oba proudy, tj. literatura psaná francouzsky i arabsky.

Související hesla