Amanuensis

, dřívější nižší soudní nebo knihovní úředník.

Ottův slovník naučný: Amanuensis

Amanuensis (lat.), příručí, bylo u pozdějších Římanů počínajíc dobou Augustovou jméno oněch otroků, jichž v domech vznešených užíváno ku psaní a opisování, vedení účtů, předčítání a pod. Také propuštěnci zastávali často taková místa. V novější době označoval se tím jménem student, který některému professoru konal služby menší, úřadu jeho učitelského se týkající, ve kterémžto případě bylo stejného významu se slovem famulus. Při rak. knihovnách veřejných jest Amanuensis titul nejnižšího úředníka.