Amberg

, město v Německu v Bavorsku; 43 300 obyvatel (1996). Průmysl slévárenský, strojírenský, sklářský. Centrum obehnané středověkými hradbami s příkopy, věžemi a branami (Nabburská brána); gotický kostel sv. Martina z 15. století.

Ottův slovník naučný: Amberg

Amberg, staré, již v XI. stol. připomínané okr. město v bavorském vládním okr. hornofalckém, na ř. Vilse a na st. dráze norimbersko-brodské, 55 km východně od Norimberka, s 15.812 obyv. (1885). Býval hlavním a sídelním městem Horní Falce, jest sídlem appellačního a okresního soudu, lesního a horního úřadu, vyniká pěknou výstavností, má imposantní chrám sv. Martina a kromě toho 10 jiných kostelův a kaplí, bývalý kurfirštský zámek, radnici z r. 1490, gymnasium, průmyslovou a obchodní školu, král. bibliotéku, několik klášterů, 2 nemocnice, sirotčinec, trestnici, král. továrnu na ručnice, továrny na zboží kameninové (»amberské nádobí«), minerální barvy (»amberská žluť«), zboží plechové, látky vlněné a plátěné, pivovary a značný obchod s dobytkem. Obyvatelstvo amberské z velké části jest zaměstnáno v blízkých král. železných dolech a vysokých pecech. Dne 24. srpna 1796 porazili zde Rakušané pod arciknížetem Karlem Francouze pod Jourdanem. – Okres amberský jest téměř z polovice lesem porostlý a má na 733 km2 ve 2 městech a 59 obcích 25.934 obyv.

Související hesla