Americké divadlo

, na území USA od 2. poloviny 18. stol. vznikaly kočovné společnosti anglických herců, jejichž vystoupení se setkávala s úspěchem i odporem amerických puritánů k veřejné zábavě. Za války o nezávislost se uskutečnilo vystoupení anglických důstojníků (John Fox baronet Burgoyne, 1782 – 1871, The Blockade of Boston – Blokáda Bostonu). První pokusy o americkou hudební komedii jsou spojeny se jménem W. Dunlapa (The Archers) a souzněly s oblibou zábavných žánrů (burlesky, vaudevillu, minstrel-show), které vytvářely vhodné podmínky pro rozvoj amerického muzikálu. Prosperita samostatného státu umožnila rozšíření sítě divadelních budov, oživení aktivity hereckých souborů a zejména příliv celé vlny hereckých hvězd z Evropy (E. Kean, J. B. Booth, E. Forrest, F. Kemble, J. Jefferson) včetně komiků či kabaretiérů. V roce 1826 vytvořil James H. Hackett typ mladého Američana hovořícího americkým dialektem. Do konce 19. stol. zaujali v původní, ryze americké produkci významné místo herci W. E. Burton, E. Booth, D. Boucicault a paralelně se zde rozvíjela domácí tradice hudebního divadla, která po 1. světové válce v díle R. Frimla a později v dílech Gershwinových získala proslulost i v Evropě. Americké drama dosáhlo světové úrovně až s osobnostmi E. G. O’Neilla, Clifforda Odetse (1906 – 1963) a L. Hellmannové, v poválečné době zasáhlo do vývoje amerického divadla dílem A. Millera, T. Williamse, T. Wildera a W. Saroyana. V silně komerčním prostředí současně rostl zájem o ryze uměleckou tvorbu v divadelních skupinách, jako jsou Group Theatre nebo The Actors Studio. Monopolizace komerčního divadelního podnikání vyvolala v 60. letech opoziční vlnu off-Broadway, kam patří menší scény Circle in the Square, The Phoenix, The Cherry Lane, Provincetown Players, jež hrají evropskou avantgardní dramatiku a současné americké autory (E. Albee, A. Kopit). Hnutí alternativních divadel (Living Theatre, Café La Mama, The Performance Group, Open Theatre, Bread and Puppet, Mabou Mines) nepodléhá tolik komerčnímu tlaku díky osobnostem, jako jsou J. Malinová, J. Beck, P. Schumann, R. Wilson.