Americko-britská válka

, válečný konflikt vyvolaný zejména britským omezováním amerického obchodu s Evropou. Vyhlášena v červnu 1812 Spojenými státy, které měly rovněž zájem o rozšíření svého území na úkor britských kolonií v Americe. Ačkoli byla Velká Británie vojensky vázána v Evropě, uhájila své panství v Kanadě a dosáhla řady vítězství (dobytí Washingtonu). Mírová smlouva podepsaná 24. 12. 1814 v Gentu potvrdila plnou suverenitu USA a obnovovala předválečný stav.

Související hesla