Amorální

, nemorální; odmítající morálku, jdoucí mimo morálku.