Amorfní látky

, pevné látky, které na rozdíl od krystalických látek nemají pravidelné prostorové uspořádání atomů (iontů) na dlouhou vzdálenost. Typickými amorfními látkami jsou skla a kaučukovité polymery.

Související hesla