Amudar’ja

, Amu-Darja – řeka středoasijského Ruska; délka 1 415 km, průtok 2 000 m3/s (u turkménského města Kerki), obsah kalu 3,3 kg/m3. Pramenné řeky Piandž a Vachž vytékají z ledovců Pamíru a Alajského pohoří. V oblasti Turánské nížiny odděluje pouště Karakum a Kyzylkum, zde ztrácí třetinu vody výparem. Horní delta začíná 380 km, dolní 100 km od Aralského jezera. V ústí minimální průtok.

Ottův slovník naučný: Amudar’ja

Amu Darjá, území ruské v generální gubernii turkistánské ve střední Asii, prostírá se mezi Aralským jezerem na sev., řekou Amu na záp., chanátem Buchárou na jihu a územím Syr Darjá na vých., zaujímajíc rozlohu 103.535 km2 s 222.200 obyv. (1883). Povrchem půdy je celý kraj tento pouze step nebo poušť, maje úrodnou půdu jenom při řece; z obyvatelstva pak, jež skládá se z Uzbeků. Sartů, Karakalpaků, Ata-Turkmenů, Kirgizů, nečetných kozáků a Rusů, je pouze asi 1/2° usedlá, ostatní pak kočují se stády svými s místa na místo. V moc Rusů dostalo se území toto r. 1873 následkem výpravy chívské; sídlem správy je Petro-Alexandrovskoje na ř. Amu; dále pak Šurachán na jihu a Čimbaj v deltě řeky Amu jsou středem jednotlivých okresů.

Související hesla