Anaklitická deprese

, psychologie deprese vznikající u malých dětí (závislých na matce) v důsledku raného oddělení od matky (separační syndrom).