Anály

, též letopisy – stručné historické záznamy, které byly původně připojovány k seznamům římských konzulů. Ve středověku byly v análech zaznamenávány v chronologickém pořádku události bez většího zřetele k jejich vzájemným souvislostem. Spolu s kronikami a legendami patří k nejvýznamnějším druhům středověké historické literatury.

Související hesla