Analytika transcendentální

, jedna ze dvou částí transcendentální logiky v systému I. Kanta, pojednává o elementech čistého rozvažování; viz též dialektika transcendentální.